فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد علی امینی راد

فیلم جلسه 25 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت هفدهم)، مباحث ترکیبی فصل دوم

عزیزای دلم تست های ترکیبیه گفتار های مختلف فصل دو رو میخوایم باهمدیگه بررسی کنیم و بدونید تست های ترکیبی، ترکیب میشه از مثلاً فصل گوارش با سایر فصل های دهم یا یازدهم یا دوازدهم. ولذا این فیلم مخصوصاً توصیه میشه برای کسایی که میخوان از پس تست های کنکور سراسری بربیان. وقتی نگاه بکنید تست هایی که اینجا براتون حل میکنم، بیشترش کنکور سراسریه، پس نشون میده تست های کنکور سراسری خیلی رفتن به سمت ترکیب، پس با دقت بیشتری این فیلم رو تماشا بفرمایید.