فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت ششم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت ششم)

امروز اون ترتیب بندی که بهتون گفته بودم تو بحث فرایند رونویسی بحث ترتیب اینکه کدوم اول میشکنه، بعد کدوم تشکیل میشه، جلسۀ قبلی بهتون گفته بودم، امروز اونو انشاالله پای تخته مفصل باهم بررسی می کنیم و یه نکته ای که بهتون گفته بودم که واژۀ نوع با تعداد فرق می کنه، امروز کامل براتون توضیح میدم.

دوره‌های مرتبط:

آرشآرش