فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت پنجم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت پنجم)

امروز بحث رونویسیمونو ادامه میدیم، مراحل رونویسی رو مفصل باهم بررسی می کنیم، یه جونم به این تختۀ درجه یک باهم داریم که بحث پیوندهایی که صحبت می کنیم تو رونویسی رو تو اون جونم به این تخته رو کامل باهم بررسی می کنیم.

دوره‌های مرتبط: