فیلم ها کارگاه نکته و تست فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 14 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت ششم)، تست های 60 تا 66

همونطور که میدونید ما در بحث کار و انرژی هستیم، از بحث های خیلی قوی و خیلی پر نکته، خصوصاً تو این برنامه چند تا تست قدر داریم که باهمدیگه حلش می کنیم و امیدوارم که شما لذت ببرید، بحث های مربوط به کار نیروی اصطحکاک، تغییرات انرژی پتانسیل، انرژی جنبشی و رابطه هایی که بین این نیروهای مقاوم، نیروی اصطحکاک و تغییرات انرژی که بوجود میاد، بحث های بسیار جالبیه که با همدیگه مشاهده می کنیم.