فیلم جلسه 34 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت دهم)، ترکیب توابع (قسمت سوم)، وارون تابع (قسمت چهارم)

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

Loading
معادله ها و نامعادله ها (قسمت اول)، تعیین علامت، نامعادله و قدر مطلق (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت ...

حل تست ها را از سوال 309 شروع میکنیم و با مبحثی از قدر مطلق شروع کرده و تمامی نکات و توضیحات لازم در ...
معادله ها و نامعادله ها (قسمت دوم)، تعیین علامت، نامعادله و قدر مطلق (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت ...

حل تست ها را از سوال 307 شروع میکنیم و با مبحثی از نامعادله و قدر مطلق و ریشه قدر مطلق شروع کرده و ت ...
بررسی پیش آزمون شماره (1) گزینه دو (قسمت اول)

فیلم جلسه 35 - بررسی پیش آزمون شماره (1) گزی ...

بررسی پیش آزمون شماره (1) گزینه دو (قسمت اول)، ریاضی(1) فصل 4 و5، ریاضی(2) فصل 1 درسهای 2 و 3، ریاضی ...
بررسی پیش آزمون شماره (1) گزینه دو (قسمت دوم)

فیلم جلسه 36 - بررسی پیش آزمون شماره (1) گزی ...

بررسی پیش آزمون شماره (1) گزینه دو (قسمت دوم)، ریاضی(1) فصل 4 و5، ریاضی(2) فصل 1 درسهای 2 و 3، ریاضی ...