فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 5 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت پنجم)، گفتار 2: همانند سازی دنا (قسمت اول)

امروز گفتار 2 رو شروع می کنیم باهمدیگه، طرح هایی که برای همانندسازی پیشنهاد شده رو کامل باهم بررسی می کنیم، آزمایش آقای مِزِلسون و اِستال رو با تمام نکاتش باهم تحلیل و بررسی می کنیم.

دوره‌های مرتبط:


آرشآرش