فیلم ها ویترین راه ابریشم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمّد صادق ثابتی

Loading
راهنمای استفاده از فرسنگ اول راه ابریشم ریاضی تجربی

فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از فرسنگ اول ر ...

راه ابریشم، فرسنگ شماره یکش. اولین فرسنگ که میخوایم تحت اختیار شما قرار بدیم تا شما بتونید از موضوعا ...
ریاضی صفر، پیله پنجم راه ابریشم (ریاضی تجربی): چند جمله ای ها و تقسیم آن ها، روش هورنر

فیلم جلسه 1 - ریاضی صفر، پیله پنجم راه ابریش ...

موضوع این جلسمون چندجمله ای ها، انواع و اقسام عبارت ها، معرفی کردن و به خصوص معرفی کردن چندجمله ای و ...
فرسنگ اول (قسمت اول) راه ابریشم، تورق: تابع درجه 2، معادلۀ درجه 2

فیلم جلسه 2 - فرسنگ اول (قسمت اول) راه ابریش ...

 جلسه اول تورق ما هست، اختصاص داره به معادله درجه دو و نمودار درجه دو، تابع درجه دو. حتماً پیله شمار ...
فرسنگ اول (قسمت چهارم) راه ابریشم، حل تست: تابع درجه 2، معادلۀ درجه 2 (قسمت اول)

فیلم جلسه 3 - فرسنگ اول (قسمت چهارم) راه ابر ...

حل تست های فرسنگ اول تو محدوده حل معادله درجه دو و تشخیص رابطه ریشه ها وهمچنین پیدا کردن معادله خواس ...

فیلم جلسه 2 - فرسنگ اول (قسمت اول) راه ابریشم، تورق: تابع درجه 2، معادلۀ درجه 2

 جلسه اول تورق ما هست، اختصاص داره به معادله درجه دو و نمودار درجه دو، تابع درجه دو. حتماً پیله شماره شش که حل معادله درجه دو هست اگر توش ضعف دارین نگاه کنین، ضعفها تونو بر طرف کنید.

امروز راجع به تشکیل معادله درجه دو، خودِ فرمتهای معادله درجه دو، روابط ریشه هاش و نمودار معادله درجه دو، یافتن علامت های a, b, c و یافتن مقادیر a, b, c از روی نمودار باهم صحبت خواهیم کرد و این تورق سریع رو انجام میدم.