فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 3 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت سوم)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت سوم)

امروز بحث قبلی رو ادامه میدیم، ساختار نوکلئوتید به صورت اون شکلی که کتاب داره، اون شکل رو با هم تحلیل میکنیم، پیوند فسفو دی استر و تمام نکاتی که بحث پیوند اشتراکی و همچنین فسفو دی استر داره رو کامل با هم تحلیل می کنیم.

دوره‌های مرتبط: