فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 2 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت دوم)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت دوم)

امروز بحث قبلیمون رو ادامه میدیم، آزمایش های آقای اسوالد ایوری و همکارانش رو با هم بررسی می کنیم و ساختار نوکلئیک اسید و نوکلئوتید رو میایم پای تخته با هم تحلیل و بررسی می کنیم.

دوره‌های مرتبط:

لینک های مستقیم دانلود این فیلم