فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 1 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت اول)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت اول)

دانش آموزان محترم رشته تجربی، با این جلسه، مجموعه سوم از دوره های صفر تا صد زیست آلاء یعنی زیست دوازدهم شروع میشه. در این جلسه بحث مقدماتی خواهیم داشت در مورد مباحث ژنتیک تا مطالبی که در گذشته خونده شده مرور بشه. و بعد شروع می کنیم تحقیق آقای گریفیت رو با نکاتش کامل خدمتتون ارائه خواهیم کرد.

دوره‌های مرتبط: