فیلم ها صفر تا صد هندسه کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 8 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت هشتم)، حل تست ماتریس و دترمینان (قسمت اول)

امروز براتون حل تست ماتریس، دترمینان رو تدارک دیدیم. اول کار هم براتون 3 تا تست مرتبط با سال کنکور 98 رو حل میکنیم. بعد میریم سراغ تست های منتخبی که من براتون تدارک دیدم، انشاالله که تست های مفیدی هم براتون باشه. الگویابی کنید و قشنگ تست هارو شبیه هشو ببینید، هیچ کاری توی کنکور ندارید.