فیلم ها صفر تا صد هندسه کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 7 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت هفتم)، حل تمرینات صفحۀ 30 کتاب درسی

امروز بحثمون اختصاص داره به ماتریس، حل تمرینات داخل کتاب، اونم صفحه30. بعد توی این حل تمرینات ما یه سری نکات جدید هم میتونیم از داخل تمرینات هم استخراج کنیم و در اختیار شما قرار بدیم. یکی دوتا مثال مکمل هم داره که براتون تدارک دیدیم.