فیلم ها صفر تا صد هندسه کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 6 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ششم)، وارون ماتریس و حل دستگاه

امروز بحث ماتریسمون اختصاص داره به ماتریس وارون. بیشترم راجع به ماتریس 2*2 بحث خواهیم کرد، همونجور که تو کتاب بیشتر راجب ماتریس وارون 2*2 صحبت شده و در ادامه میپردازیم به حل دستگاه 2*2. یه روش نسبتاً ابداعی هم خودم ارائه میکنم علاوه بر روشی که توی کتاب بعنوان ماتریس وارون، برای حل دستگاه 2*2 ارائه شده و همچنین بحث دستگاه 2*2 هم از موضوعاتیه که توی همین کلیپ باهمدیگه صحبتشو خواهیم کرد.