فیلم ها صفر تا صد هندسه کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 5 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت پنجم)، دترمینان ماتریس

امروز بحث ماتریس رو براتون دنبال میکنیم با موضوع دترمینان ماتریس. دترمینان های ماتریس های 2*2، همچنین دترمینان های ماتریس های 3*3 و خواص اونهارو باهمدیگه مطالعه میکنیم.شاید زیاد به کاربردها نرسیم یعنی کاربرد دترمینان زیاد حرف نزنیم و راجب خود نحوه بدست آوردن دترمینان و خواصش چجور خاصیت ها چجور محاسباتی رو تو دترمینان باهم داریم، باهمدیگه یه خورده صحبت خواهیم کرد. مسأله تپلی حل نخواهیم کرد. اما آموزش خوبی خواهیم داشت.