فیلم ها صفر تا صد هندسه کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 3 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت سوم) نکات ضرب ماتریس ها

بحث امروزمون اختصاص داره به نکات ترکیبی ضرب ماتریس ها. چیزایی که توی ضرب ماتریس ها و توی تست ها از دید شما پنهان میمونه. باید اونارو یاد بگیریم و از پسشون هم بتونیم توی تست ها بربیایم. چیزای جالبی هم باهاشون برخورد خواهیم کرد. تست های جالبی هم امروز براتون بعنوان مکمل این بحث حل خواهیم کرد.