فیلم جلسه 2 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت دوم) ضرب ماتریس ها

امروز جلسه دومیه که مبحث ماتریس رو برای شما ارائه میدیدم، اختصاص داره به ضرب ماتریس و نکاتی که داخل ضرب ماتریس ها شما با اون روبرو خواهید شد. بعد چندتا نکته خیلی مهم و خیلی ظریف که حتماً الآن باید تو ذهنتون باقی بمونه. بریم ایده های ضرب ماتریس هارو باهمدیگه مرور کنیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها صفر تا صد هندسه کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

Loading
معرفی صفر تا صد درس هندسه کنکور

فیلم جلسه 0 - معرفی صفر تا صد درس هندسه کنکو ...

در ادامه کارهایی که برای شما آماده کردیم و بعد میخوایم در اختیار شما قرار بدیم، میخوایم خیال شما رو ...
فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت اول) آشنایی با ماتریس ها

فیلم جلسه 1 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ...

بحث امروزمون اختصاص داره به فصل 1 هندسه 3، مبحث ماتریس ها. چیزی که امروز براتون آماده کردیم، آشنایی ...
فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت دوم) ضرب ماتریس ها

فیلم جلسه 2 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ...

امروز جلسه دومیه که مبحث ماتریس رو برای شما ارائه میدیدم، اختصاص داره به ضرب ماتریس و نکاتی که داخل ...
فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت سوم) نکات ضرب ماتریس ها

فیلم جلسه 3 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ...

بحث امروزمون اختصاص داره به نکات ترکیبی ضرب ماتریس ها. چیزایی که توی ضرب ماتریس ها و توی تست ها از د ...
فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت چهارم)، حل تمرینات صفحۀ 20 کتاب درسی

فیلم جلسه 4 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ...

امروز حل تمرین ماتریس داریم، حل تمرینات کتاب درسی، صفحه 20 که این چندتا موضوعی که توی چند جلسه پیش ی ...
فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت پنجم)، دترمینان ماتریس

فیلم جلسه 5 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ...

امروز بحث ماتریس رو براتون دنبال میکنیم با موضوع دترمینان ماتریس. دترمینان های ماتریس های 2*2، همچنی ...
فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ششم)، وارون ماتریس و حل دستگاه

فیلم جلسه 6 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ...

امروز بحث ماتریسمون اختصاص داره به ماتریس وارون. بیشترم راجع به ماتریس 2*2 بحث خواهیم کرد، همونجور ک ...
فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت هفتم)، حل تمرینات صفحۀ 30 کتاب درسی

فیلم جلسه 7 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ...

امروز بحثمون اختصاص داره به ماتریس، حل تمرینات داخل کتاب، اونم صفحه30. بعد توی این حل تمرینات ما یه ...