جشنواره یلدایی آلاء

فیلم جلسه 5 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم) تست های 56 تا 64

در کنار شما هستیم از فیزیک دهم، مبحث اندازه گیری و بیان بحث فیزیک. میدونید که بچه ها ما موضوعات جالبی رو در این فصل داریم. یکی از موضوعاتی که اینجا بیان میشه، ارقام با معناست. ارقام بامعنا از موضوعات این بحث از فیزیک دهم فصل اولِ. میدونید که در ارقام بامعنا بچه های عزیزم باید دقت بکنند، صفرهای قبل از ممیز و بعد از ممیز خونده نمیشه. فقط صفرهای جلوی ارقام خونده میشه و همینطور بحث مربوط به چگالی رو داریم. که چگالی هم موضوعات خاص خودش رو داره که انشاالله ما تو این سوال هایی که براتون حل می کنیم، تست هایی که براتون انجام میدیم، امیدوار هستیم که شما استفاده کافی و وافر رو ببرید. درود بر شما عزیزان. 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها کارگاه نکته و تست فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

Loading
فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت اول)، تست های 1 تا 11

فیلم جلسه 1 - فصل اول سال دهم: فیزیک و انداز ...

مجدد در خدمت شما هستیم، امیدواریم هستیم که این مجموعۀ نکته و تست بتونه راه رو برای شما هموارتر کنه و ...
فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوم) تست های 12 تا 24

فیلم جلسه 2 - فصل اول سال دهم: فیزیک و انداز ...

همونطور که میدونید ما در فصل اول هستیم از فیزیک دهم، فیزیک دهم فصل اولش که مهم هست، اندازه گیریِ. ان ...
فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت سوم) تست های 25 تا 40

فیلم جلسه 3 - فصل اول سال دهم: فیزیک و انداز ...

ما در سومین برنامه قرار گرفتیم از فیزیک دهم، فصل اول اندازه گیری. ما یه چیزی نزدیک به 100 تا تست از ...
فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم) تست های 41 تا 55

فیلم جلسه 4 - فصل اول سال دهم: فیزیک و انداز ...

ما از بحث مربوط به فیزیک دهم، خطای اندازه گیری، دقت اندازه گیری و همینطور مباحث دیگر از اندازه گیری ...
فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم) تست های 56 تا 64

فیلم جلسه 5 - فصل اول سال دهم: فیزیک و انداز ...

در کنار شما هستیم از فیزیک دهم، مبحث اندازه گیری و بیان بحث فیزیک. میدونید که بچه ها ما موضوعات جالب ...
فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم)، تست های 65 تا 76

فیلم جلسه 6 - فصل اول سال دهم: فیزیک و انداز ...

در کنار شما عزیزان هستیم در منزل شما، همراه شما برای اینکه بتونیم، فیزیک دهم رو فصل اولش که اندازه گ ...
فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هفتم) تست های 77 تا 86

فیلم جلسه 7 - فصل اول سال دهم: فیزیک و انداز ...

عزیزانم ما بحث فیزیک سال دهم از فصل اول اندازه گیری، دقت اندازه گیری، تخمین مرتبه ی بزرگی یک کمیت، ا ...
فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هشتم) تست های 87 تا 95

فیلم جلسه 8 - فصل اول سال دهم: فیزیک و انداز ...

همینطور که میدونید ما در بحث اندازه گیری هستیم، این آخرین برنامه ست، با تست های زیاد در کنار شما بود ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت اول)، نکات مهم و شروع تست ها (تست های 1 تا 16)

فیلم جلسه 9 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

در کنار شما در خدمت شما هستیم، از سری بحث های مربوط به کار و انرژی، فصل دوم فیزیک دهم. فصل بسیار ارز ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت دوم)، تست های 17 تا 27

فیلم جلسه 10 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

بحث انرژی جنبشی، کار کل یا کار برایند نیروها، تغییرات انرژی جنبشی و موضوعاتی که مربوط به انرژی و پای ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت سوم)، تست های 28 تا 38

فیلم جلسه 11 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

همینطور که میبینید ما رسیدیم به مبحث فیزیک دهم، کار و انرژی، فصل دوم، جزء مباحث خیلی با ارزشه. میدون ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت چهارم)، تست های 39 تا 48

فیلم جلسه 12 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

همونطور که میدونید ما در بحث کار و انرژی از فیزیک دهم هستیم، کلی داریم براتون تست میزنیم، تست های خو ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت پنجم)، تست های 49 تا 59

فیلم جلسه 13 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

عزیزان دلم همونطور که میدونید ما بحث کار و انرژی رو شروع کردیم، الآن چندمین برنامه از بحث کار و انرژ ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت ششم)، تست های 60 تا 66

فیلم جلسه 14 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

همونطور که میدونید ما در بحث کار و انرژی هستیم، از بحث های خیلی قوی و خیلی پر نکته، خصوصاً تو این بر ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت هفتم)، تست های 67 تا 75

فیلم جلسه 15 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

همونطور که میدونید ما در بحث کار و انرژی هستیم، فصل دوم از فیزیک دهم، ما سؤال هایی براتون انتخاب کرد ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت هشتم)، تست های 76 تا 88

فیلم جلسه 16 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

ما در ادامۀ بحث نکته و تستی که به شکل کارگاهی داریم براتون اجرا می کنیم، مبحث کار و انرژی براتون در ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت نهم)، تست های 89 تا 96

فیلم جلسه 17 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

در ادامۀ بحث کار و انرژی هستیم، فیزیک دهم، فصل دوم. همونطور که میدونید تست های قدری رو توی برنامه ها ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت دهم)، تست های 97 تا 107

فیلم جلسه 18 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

همونطور که میدونید ما در بحث کار و انرژی هستیم، همچنان داریم تست های بسیار بسیار پر تکرار و پر تکنیک ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت یازدهم)، تست های 108 تا 117

فیلم جلسه 19 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

ما در ادامه بحث کار و انرژی هستیم، سؤال داریم چه سؤال هایی، تست هایی داریم چه تست هایی و نکات بسیار ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت دوازدهم)، تست های 118 تا 123

فیلم جلسه 20 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

ما در ادامۀ بحث کار و انرژی فصل دوم از فیزیک دهم هستیم، تست های زیادی براتون حل کردیم، تکرارش زیاد ب ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت سیزدهم)،تست های 124 تا 131

فیلم جلسه 21 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

ما اینجا کمک شما هستیم با ارایه کارگاه نکته و تست سیع بر این داریم که در این سوالات نکات زیادی بگیم ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت چهاردهم)، تست های 132 تا 138

فیلم جلسه 22 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

بحث کار و انرژی تو قسمت های آخر و پایانی هستیم تست های زیادی برای شما انجام دادیم امیدواریم که این م ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت پانزدهم)، تست های 139 تا 146

فیلم جلسه 23 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

ما در آخرین مبحث از بحث کار و انرژی فیزیک دهم از فصل دوم رسیدیم بحث کار و انرژی رو با قدرت خیلی زیاد ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت اول)، نکات مهم و شروع تست ها (تست های 1 تا 4)

فیلم جلسه 24 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

رسیدیم به فصل سوم، ویژگی های فیزیکی مواد، یکی از فصل های قَدَر و مهمه. کلی براتون تست انتخاب کردیم د ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوم)، تست های 5 تا 12

فیلم جلسه 25 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

در کنار شما هستیم از فصل سوم فیزیک دهم، ویژگی های فیزیکی مواد، مباحث خیلی جالبی داره، بحث های مربوط ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سوم)، تست های 13 تا 23

فیلم جلسه 26 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

رسیدیم به فصل سوم از فیزیک دهم، ویژگی های فیزیکی مواد، کلی مطلب توش هست، قسمت های اولش که مربوط به ح ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهارم)، تست های 24 تا 33

فیلم جلسه 27 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

همونطور که میدونید ما در ادامۀ فیزیک دهم، کارگاه نکته و تست، رسیدیم به فصل سوم، ویژگی های فیزیکی موا ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجم)، تست های 34 تا 38

فیلم جلسه 28 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

همونطور که میدونید در بحث فیزیک دهم فصل سوم، ویژگی های ماده هستیم، بحث های مربوط به فشار مایعات، قان ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت ششم)، تست های 39 تا 48

فیلم جلسه 29 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

همونطور که میدونید ما در ادامۀ بحث کارگاه نکته و تست، مطالب مربوط به فصل سوم رو بررسی میکنیم، فصل سو ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفتم)، تست های 49 تا 65

فیلم جلسه 30 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

ما در بحث فیزیک دهم، فصل سوم رو داریم بررسی میکنیم، کارگاه نکته و تسته، کارگاه نکته و تست در اصل ویژ ...
جشنواره یلدایی آلاء