فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 87 - فصل اول شیمی(2): قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت نهم)، هیدروکربن: آلکن و آلکین

ما تو این جلسه میخوایم راجع به دو کربن دیگه به نام آلکن ها و آلکین ها با هم صحبت بکنیم. ابتدای هر کدوم رو جداگانه راجع به نام گذاری هاش صحبت خواهم کرد و بعد راجع به واکنش هایی که آلکن ها و آلکین ها خواهند داشت با هم سوال حل خواهیم کرد.