فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 86 - فصل اول شیمی(2): قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هشتم)، هیدروکربن: آلکان و نام گذاری آن (قسمت دوم)

ما تو این جلسه ابتدای کار میایم ادامۀ نام گذاری آلکان هارو با هم بررسی می کنیم. بعد از اون میایم روش های مختلفی که معمولاً باهاش هیدروکربن هارو نشون میدن با هم مرور خواهیم کرد و در آخر چند مثال راجع به نام گذاری آلکان ها خواهیم داشت.

آرشآرش