فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد علی امینی راد

فیلم جلسه 23 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت پانزدهم)

فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت پانزدهم)، گفتار 3: جذب مواد  و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش (قسمت چهارم)، گفتار 4 : تنوع گوارش در جانداران (قسمت سوم)

ادامه تست های گفتار 3 فصل 2 گوارش رو میریم جلو، ته تمش مونده میزنیم، وارد بحث گوارش در جانداران میشیم که میشه گفتار 4 و همون ب بسم الله که شروع میکنه مباحث رو قشنگ ترکیب میکنه توی تست ها، توصیه میکنم حتماً این فیلم های کارگاه تست رو با ما همراه باشید.

آرشآرش