فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد علی امینی راد

فیلم جلسه 22 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت چهاردهم)، گفتار 4: تنوع گوارش در جانداران (قسمت دوم)

ما تو این فیلم میخوایم تمام نکات کنکوری مرتبط با کرم ها و ملخ و پرنده و پستاندار رو  بیاریم و نکات تست خیزش رو بگیم. از انواع کرم ها شروع می کنیم، لوله ای حلقوی و پهن خواهیم داشت، در ادامه میایم سیستم گوارشی، تنفسی و ماده دفعی نیتروژن دار و همچنین سیستم عصبی و سیستم حتماً ایمنیش رو تا حدودی بررسی خواهیم کرد و همچنین وارد بحث سیستم زاد و ولد و لقاح داخلی و لقاح خارجی یا در ادامه رابطه های اونها رو باهمدیگه تو بحث رفتارشناسی بررسی خواهیم کرد. حتماً این فیلم رو توصیه می کنم نگاه بکنید، چون همین نکات رو در مورد ملخ مثلاً میریم جلو، در مورد پرنده میریم جلو و همچنین در مورد پستاندار سعی می کنیم نکات کلیدی که در تست های ترکیبی که بهتون کمک میکنه رو براتون جمع بندی کنیم، پس با ما همراه باشید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم