فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد علی امینی راد

فیلم جلسه 20 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت دوازدهم)

فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت دوازدهم)، گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (قسمت پنجم)، گفتار 3: جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش (قسمت سوم).

ادامۀ تست های گفتار 2، فصل 2 و یه بخشی هم خواه ناخواه ترکیبیه دیگه. تست های گفتار 3 میاد توش و واقعاً هم تست های گفتار 3 رو میخوایم شروع کنیم. در مورد ریفلاکس هست، در مورد جذب هست، در مورد هورمون های معده و روده هست، خیلی تست زیاده، با ما همراه باش.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم