فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد علی امینی راد

فیلم جلسه 19 - فصل دوم زیست دهم:گوارش و جذب مواد(قسمت یازدهم)گفتار3:جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش(قسمت دوم)

ادامۀ گوارش، ادامۀ نکات، ادامۀ گفتار 3، گردش خون رو بررسی می کنیم، یکی دوتا نکته تستی خیلی قشنگ اونجا میریم، عملکرد کبد رو بررسی می کنیم، سیاهرگ باب، فوق کبدی، بزرگ سیاهرگ زیرین چه می کنند رو بررسی می کنیم، ذخیرۀ موادی مثل پروتئین، گلیکوژن، چربی تو کبد رو بررسی می کنیم، کبد چرب رو نکته اش رو میگم تو فعالیت و میریم سراغ تنظیم فعالیت های دستگاه گوارش، یه تنظیم عصبی داره که بحث دستگاه عصبی خود مختار و دستگاه عصبی روده ای رو مطرح می کنیم و اینکه ارتباط این دو تا دستگاه عصبی باهم چه جوریه، انعکاس هارو دستگاه عصبی خود مختار چه جوری ساپورت می کنه، بحث انعکاس مثلاً بلع رو که کتابتون گفته، مکانیزمشو بررسی می کنیم و میریم سراغ تنظیم شیمیایی مرکز گوارش که همون بحث عملکرد ترشح سکرتینگ و گازترین، سکرتینگ از روده باریک و معده. برای اینکه این نکات رو بتونید خوب جمع بندی کنیم، بدونید به دعای خیر شما و انرژی که به سمت ما میدید، نیاز داریم. انرژی تونو برای ما بفرستید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم