فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد علی امینی راد

فیلم جلسه 17 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت نهم)، گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (قسمت چهارم)

گفتار 2، فصل دو، تستاشو میخوایم بترکونیم، در مورد معده، سلول های معده، حفرۀ معده، غدد معده و داستان گوارشی که در ابتدای رودۀ باریک مکان اصلیشه. ترشحات پانکراس، ترشحات کبد و صفرا توی تست ها هست، باهمدیگه بررسی می کنیم. انشاالله که بترکونیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم