فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد علی امینی راد

فیلم جلسه 16 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت هشتم)، گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (قسمت سوم)

ادامۀ نکات گفتار 2، گوارش فصل دو، میریم سراغ گوارش توی روده باریک، کبد رو میگیم، صفرا رو میگیم، موارد تشکیل دهنده صفرا، آب، نمک های صفرا، بحث لسیتین رو میگیم، بحث بیلیروبین رو میگیم، بحث بی کربنات صفرا رو میگیم، آنزیم صفرا ندارد یا صفرا آنزیم ندارد رو بررسی می کنیم، بعد میریم سراغ حرکات روده باریک، چه اثری توی گوارش شیمیایی، گوارش فیزیکی داره، میریم سراغ بحث مهم برون ریز پانکراس، آنزیم هاشو بررسی می کنیم که تو ph غلیایی چرا بهترین عملکرد رو دارند رو بررسی خواهیم کرد و چند تا نکته اسپشیال خیلی مهم و حیاتی رو باهم بررسی خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم