فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد علی امینی راد

فیلم جلسه 15 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت هفتم)، گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (قسمت دوم)

میخوایم بریم سراغ ادامۀ بحث گوارش در گفتار 2

نکات ترکیبی، تحلیلی، آموزشی و مفهومی مرتبط با انعکاس بلع، حرکات کرمی و حرکات موضعی، اینکه در کدام بخش لولۀ گوارش، کدامیک از این دو بیشتره رو بررسی کنیم، بعد از اون میایم سراغ معده، گوارش فیزیکیشو بررسی می کنیم و همچنین گوارش شیمیاییش رو. نکات مربوط به حفره و عده و سلول های پوششی و غده و میشه گفت مواد شیمیایی که توی گوارش شیمیایی معده وجود داره از جمله بحث خودِ مخاط، بی کربنات، اسید معده HCl، بحث فاکتور داخلی، هورمون گاسترین و فاکتور داخلی معده رو بررسی می کنیم با ریز نکات، مطالب ترکیبی و مفهومی.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم