فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد علی امینی راد

فیلم جلسه 12 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت چهارم)، گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت چهارم)

ادامۀ نکات گفتار 1 فصل دو، بریم سراغ چهارتا بافت و بافت پوششی و پیوندی و عصبی و ماهیچه ای و هر کدوم از بافت های پوششی، سنگ فرشیِ، چند لایه؟،  سنگ فرشیِ یک لایه، پوششیِ غده ای که بحث ترشح مواد رو داره، انواع غده، درون ریز، برون ریز، بعد مکعبی یک لایه کجاست، بحث استوانه ای یک لایه، بعد ویژگی شکل هاشو بررسی کردیم، میریم سراغ بافت پیوندی، شش نوع بافت پیوندی دارم، بافت پیوندی سست، بافت پیوندی متراکم یا رشته ای، بافت پیوندی چربی، بافت پیوندی غضروف، بافت پیوندی استخوان، بافت پیوندی خون، سعی کردم تو یه جدولی، تمام این بافت پیوندی هارو زیرو روش رو دربیارم و بریم جلوتر میرسیم سراغ مرور نکات در حد این گفتار واسه بافت عصبی و بافت عضلانی، با ما همراه باشید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم