فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد علی امینی راد

فیلم جلسه 9 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت اول)، گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت اول)

میخوایم بریم سراغ پایه و زیرساخت زیست شناسی، بله اون سلول و یاخته هستش، میخوایم در مورد اجزای سلول یوکاریوتی، جانوری، گیاهی. هر کدوم صحبت بکنیم، هسته از چه اجزا و بخش هایی ساخته شده، چه ویژگی هایی داره، چه عملکردی داره، چه وظیفه ای داره، شبکه آندوپلاسمی z، شبکه آندوپلاسمی صاف، میتو گلژی، میتوکندرا، کلروپلاس، واکوئل مرکزی، واکوئل ضربان دار، واکوئل غذایی، واکوئل دفعی و اندامک چیست، ساختار کدام است، اینهارو باهم بررسی کنیم، حسابی رو این فیلم وقت بذارید، شاید کتابتون اونطور که باید و شاید در مورد سلول مانور خوبی نرفته و خیلی از شما به اشتباه ممکنه فکر کنید اینکه اهمیتی نداره من سریع برم جلوتر ببینم چه نکته هایی تو گوارش و قلب و اینا هست، عزیز من تا زمانی که یک خانه یک بنا زیرساخت خوبی نداشته باشه، با کمترین تزلزل، فرو خواهد ریخت. پس برای اینکه سر جلسه کنکور محکم، قاطع بتونی به تک تک سؤال ها و ابهام هایی که طراح های محترم توی گزینه ها برای تو ایجاد می کنند، طرح می کنند پاسخ بدی، زیرساختتو با ما در آلاء بساز.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم