فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد علی امینی راد

فیلم جلسه 6 - فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت ششم)، گفتار 2: زیست شناسی نوین (قسمت سوم)

فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت ششم)، گفتار 2: زیست شناسی نوین (قسمت سوم)،گفتار 3: زیست شناسی در خدمت انسان (قسمت دوم)
میخوایم بریم سراغ ادامۀ تست های فصل یک، با رویکرد کاملاً مفهومی، موشکافی تست ها، تو مباحثی مثل کل نگری، جزء نگری، سطوح سازمان یابی حیات و وارد یک بحث خیلی مهم از گفتار 3 بشیم، بحث تأمین غذای کافی و سالم برای انسان که بحث بررسی تعامل های مفید زیستی مثل بررسی اجتماعات میکروبی توی خاک یا نحوه تأمین غذای انسان بطور مستقیم یا غیر مستقیم توسط گیاه و همچنین بحث انتقال ژن های مفید از باکتری های خاک توی گیاهان زراعی، تست هامون تو این حال و هواست بچه ها، با ما همراه باشید، عمق مطلب رو باهم میخوایم تو این تست ها بدست بیاریم، پس با ما همراه باشید.