فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد علی امینی راد

فیلم جلسه 5 - فصل اول زیست دهم:زیست شناسی،دیروز،امروز و فردا(قسمت پنجم)گفتار3:زیست شناسی در خدمت انسان(قسمت اول)

بریم درو کنیم گفتار 3، فصل یک، سال دهم. نکاتش رو میخوایم درو کنیم. در مورد تأمین غذای کافی و با کیفیت صحبت میکنه. یه سری نکات داره که ترکیبیِ برای سال دوازدهمِ فصل هفت. بعد در مورد خدمات بوم سازگان، پایدار کردن بوم سازگان ها و حفاظت از بوم سازگان ها صحبت میکنه و بعد میره سراغ یک چیز بسیار مهم و پر تست، اونم گازوئیل زیستی و مقایسه اون با سوخت های فسیلی که خوب براتون انجام میدیم، میخوایم بترکونیم این بخش رو مثل همه بخش های دیگه ولی اینو میخوایم ویژه تر بترکونیم و بعد از اون میریم تو بحث پزشکی شخصی. حتماً دنبالش کنید این بخش رو. بریم که بترکونیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم