فیلم ها تورق سریع زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 9 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت دوم)، گفتار 2: غده های درون ریز

امروز جمع بندی میکنیم از مباحثی چون:
هورمون آزادکننده و مهارکننده، هیپوفیز، هورمون پرولاکتین، صفحات رشد، اکسی توسین، ضدادراری، هورمون های تیروئیدی، کلسی تونین، پاراتیروئید، کورتیزول، آلدوسترون، جزایرلانگرهانس، دیابت نوع یک و نوع دو، گلوکاگون، ملاتونین، تیموسین، بازخوردی مثبت و منفی، فرمون ها

فیلم های مرتبط:
صفر تا صد زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسات 47 تا 53
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 9