فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 81 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت نهم)، جریان متناوب

بچه ها این جلسه آخرین جسه از پایه یازدهم است و ما در این جلسه به توضیح دو مطلب میپردازیم.

بحث اول جریان متناوب هست و توضیح میدهیم که جگونه این جریان ایجاد میشود.

روابط و نمودار ها آن را توضیح و بررشی مبکنیم و در نهایت به سراغ بحث مبدل ها میرویم و روابط بین آنها را بررسی کرده و سوال های مربوط به این بخش را نیز حل میکنیم.


آرشآرش