فیلم ها جمع بندی عربی کنکور 14 ساعت (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) میلاد ناصح زاده

فیلم جلسه 3 - جلسه سوم بررسی نقش ها در جمله در زبان عربی

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

با IDM یا ADM و یا wget دانلود کنید.