فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 77 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت پنجم)، حل سوال از قانون لنز و فاراده

بچه ها ما قانون لنز رو جلسه پیش کار کردیم تو این جلسه سوال های بیشتری از قانون لنز حل خواهیم کردیم و در ادامه وارد سوال های میشیم که هم لازمه از قانون لنز و هم از قانون فاراده استفاده کرد.

بنابراین سوال های خوب و متنوعی را حل خواهیم کرد پس با دقت مسائل حل میکنیم و جواب های منو ببینید.