فیلم جلسه 3 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی فارسی، آزمون شماره 2

محمد صادقی
محمد صادقی

شبیه ساز امتحان نهایی زبان فارسی و ادبیات دوازدهم

خب بچه ها میریم سراغ یه نمونه سوال دیگه این نمونه سوال و با سرعت بیشتری حل میکنم و لطفا با دقت نگاه کنید که چجوری سوالات رو حل میکنم و دقت کنید که سوالات مفهومی را بدون پاسخ نگذارید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها شبیه ساز امتحان نهایی زبان فارسی و ادبیات دوازدهم

Loading

فیلم جلسه 1 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی فا ...

دوستان عزیز میدونیم شما امتحان نهایی دارید و این امتحان نهایی اولین امتحان نهایی شما خواهد بود و شما ...

فیلم جلسه 2 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی فا ...

به حل ادامۀ آزمون شماره 1 می پردازیم.

فیلم جلسه 3 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی فا ...

خب بچه ها میریم سراغ یه نمونه سوال دیگه این نمونه سوال و با سرعت بیشتری حل میکنم و لطفا با دقت نگاه ...