فیلم ها شبیه ساز امتحان نهایی زبان فارسی و ادبیات دوازدهم

فیلم جلسه 3 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی فارسی، آزمون شماره 2

خب بچه ها میریم سراغ یه نمونه سوال دیگه این نمونه سوال و با سرعت بیشتری حل میکنم و لطفا با دقت نگاه کنید که چجوری سوالات رو حل میکنم و دقت کنید که سوالات مفهومی را بدون پاسخ نگذارید.

آرشآرش