فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 76 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت چهارم)، قانون لنز

بچه ها این جلسه قانون لنز را بیان میکنیم با این قانون تشخیص میدیم جریان القایی در چه جهتی است، اول قانون لنز را توضیح میدهیم و بعد به توضیح سوال های متنوع میپردازیم.