فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 75 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت سوم)، قانون القای الکترومغناطیسی فاراده (قسمت سوم)

تو این جلسه تمرینات بیشتری را از مسائل فاراده را حل خواهیم کرد و در این جلسه بیشتر روی نمودارها وقت میذاریم.