فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 74 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت دوم)، قانون القای الکترومغناطیسی فاراده (قسمت دوم)

توی این جلسه القای الکترومغناطیسی فاراده رو بیان خواهیم کرد و سوالات مربوط بهش را حل می کنیم. جلسه قبل مقدمه این جلسه بود در مورد آهنگ تغییر شار مغناطیس بحث کردیم و میخوایم در این جلسه از آن استفاده کنیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم