فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد علی امینی راد

فیلم جلسه 73 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت ششم)، گفتار 1: اساس رفتار (قسمت ششم)

گفتار سوم فصل هشت، نکات متن کتاب نکات مفهومی نکات ترکیبی بررسی میکنیم، در مورد زندگی گروهی و زندگی زنبور صحبت میکنه و رفتار دگرخواهی رو مرور میکنه و خلاصه خیلی نکات مفهومی داره اگر میخواهی تست های این بخش رو در رو کنی این قسمت رو حتماً ببین.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم