فیلم جلسه 9 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی (شماره 3) ویژۀ رشتۀ تجربی

پرویز کازرانیان
پرویز کازرانیان

شبیه ساز امتحان نهایی فیزیک دوازدهم

با اخرین نمونه سوال از سوالات امتحان نهایی در خدمت شما هستیم تا پس از موفقیت در آزمون و امتحانات نهایی خودتان را آماده کنکور و رقابت اصلی کنید

امیدواریم با استفاده از این مطالب و فیلم ها، بهترین عملکرد را همراه با بهترین نمره کسب کنید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها شبیه ساز امتحان نهایی فیزیک دوازدهم

Loading
بررسی فصول کتاب و سؤالات مهم امتحان نهایی (قسمت اول)، فصل اول: حرکت بر خط راست

فیلم جلسه 1 - بررسی فصول کتاب و سؤالات مهم ا ...

سلام خدمت دوستان عزیزم همون طور که میدونید ما همیشه در کنار شما بودیم و سعی کردیم مفید باشیم برای شم ...
بررسی فصول کتاب و سؤالات مهم امتحان نهایی (قسمت دوم)، فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای

فیلم جلسه 2 - بررسی فصول کتاب و سؤالات مهم ا ...

با سوال 7 ادامه میدهیم و وارد بخش دینامیک و حرکت دایره ای می شویم و تا سوال12 ادامه میدهیم و تمام مب ...
بررسی فصول کتاب و سؤالات مهم امتحان نهایی (قسمت سوم)، فصل سوم: نوسان و موج

فیلم جلسه 3 - بررسی فصول کتاب و سؤالات مهم ا ...

با سوال 13 وارد مبحث نوسان و موج میشویم و تا سوال 18 ادامه میدهیم تا تمام جزئیات این بخش را به خوبی ...
بررسی فصول کتاب و سؤالات مهم امتحان نهایی (قسمت چهارم)، فصل چهارم: برهم کنش های موج

فیلم جلسه 4 - بررسی فصول کتاب و سؤالات مهم ا ...

با تست شماره 19 شروع کرده و وارد مبحث برهم کنش های موج میشویم که جزو بخش هایی بوده که همیشه در امتحا ...
بررسی فصول کتاب و سؤالات مهم امتحان نهایی (قسمت پنجم)، فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی

فیلم جلسه 5 - بررسی فصول کتاب و سؤالات مهم ا ...

با تست شماره 36 از فصل فیزیک اتمی یا آشنایی با فیزیک جدید وارد این مبحث می شویم و با بخش فوتوالکتریک ...
بررسی فصول کتاب و سؤالات مهم امتحان نهایی (قسمت ششم)، فصل ششم: آشنایی با فیزیک هسته ای

فیلم جلسه 6 - بررسی فصول کتاب و سؤالات مهم ا ...

فصل آخر و بررسی ساختار هسته را با تست شماره 46 آغاز میکنیم و تا انتهای سوالات یعنی سوال شماره 50 ادا ...
آزمون شبیه ساز امتحان نهایی (شماره 1) ویژۀ رشتۀ ریاضی

فیلم جلسه 7 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی (ش ...

درود فراوان بر دوستان عزیزم همون طور که شما میدونید ما در کنار شما هستیم تا خودمون رو شریک کنیم در م ...
آزمون شبیه ساز امتحان نهایی (شماره 2) ویژۀ رشتۀ ریاضی

فیلم جلسه 8 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی (ش ...

سلام و درود خدمت دوستان عزیزم با توجه به این که نزدیک امتحانات هستیم یک هدیه از طرف همایش طلائی برای ...
آزمون شبیه ساز امتحان نهایی (شماره 3) ویژۀ رشتۀ تجربی

فیلم جلسه 9 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی (ش ...

با اخرین نمونه سوال از سوالات امتحان نهایی در خدمت شما هستیم تا پس از موفقیت در آزمون و امتحانات نها ...