فیلم جلسه 9 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی (شماره 3) ویژۀ رشتۀ تجربی

 کازرانیان
کازرانیان

شبیه ساز امتحان نهایی فیزیک دوازدهم

با اخرین نمونه سوال از سوالات امتحان نهایی در خدمت شما هستیم تا پس از موفقیت در آزمون و امتحانات نهایی خودتان را آماده کنکور و رقابت اصلی کنید

امیدواریم با استفاده از این مطالب و فیلم ها، بهترین عملکرد را همراه با بهترین نمره کسب کنید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها شبیه ساز امتحان نهایی فیزیک دوازدهم

Loading

فیلم جلسه 1 - بررسی فصول کتاب و سؤالات مهم ا ...

سلام خدمت دوستان عزیزم همون طور که میدونید ما همیشه در کنار شما بودیم و سعی کردیم مفید باشیم برای شم ...

فیلم جلسه 2 - بررسی فصول کتاب و سؤالات مهم ا ...

با سوال 7 ادامه میدهیم و وارد بخش دینامیک و حرکت دایره ای می شویم و تا سوال12 ادامه میدهیم و تمام مب ...

فیلم جلسه 3 - بررسی فصول کتاب و سؤالات مهم ا ...

با سوال 13 وارد مبحث نوسان و موج میشویم و تا سوال 18 ادامه میدهیم تا تمام جزئیات این بخش را به خوبی ...

فیلم جلسه 4 - بررسی فصول کتاب و سؤالات مهم ا ...

با تست شماره 19 شروع کرده و وارد مبحث برهم کنش های موج میشویم که جزو بخش هایی بوده که همیشه در امتحا ...

فیلم جلسه 5 - بررسی فصول کتاب و سؤالات مهم ا ...

با تست شماره 36 از فصل فیزیک اتمی یا آشنایی با فیزیک جدید وارد این مبحث می شویم و با بخش فوتوالکتریک ...

فیلم جلسه 6 - بررسی فصول کتاب و سؤالات مهم ا ...

فصل آخر و بررسی ساختار هسته را با تست شماره 46 آغاز میکنیم و تا انتهای سوالات یعنی سوال شماره 50 ادا ...

فیلم جلسه 7 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی (ش ...

درود فراوان بر دوستان عزیزم همون طور که شما میدونید ما در کنار شما هستیم تا خودمون رو شریک کنیم در م ...

فیلم جلسه 8 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی (ش ...

سلام و درود خدمت دوستان عزیزم با توجه به این که نزدیک امتحانات هستیم یک هدیه از طرف همایش طلائی برای ...

فیلم جلسه 9 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی (ش ...

با اخرین نمونه سوال از سوالات امتحان نهایی در خدمت شما هستیم تا پس از موفقیت در آزمون و امتحانات نها ...