فیلم جلسه 10 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ریاضی(3)، آزمون شماره(3) آقای ثابتی

محمد صادق ثابتی
محمد صادق ثابتی

شبیه ساز امتحان نهایی ریاضی تجربی دوازدهم

رسیدیم به آزمون شماره 3، سوال شماره 1 : درستی یا نادرستی عبارت هارو مشخص کنید. الفش اندکی بحث داریم باهم.. الف) درمیان مستطیل هایی که محیط ثابتی دارند، آن مستطیلی مساحت بیشتری دارد که مربع باشد. ب)....

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها شبیه ساز امتحان نهایی ریاضی تجربی دوازدهم

Loading
آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ریاضی(3)، فصل اول: تابع- آقای مهدی امینی راد

فیلم جلسه 1 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ری ...

بعد از اتمام پروژه آلاء که ما تو این پروژه برای شما تست زدیم و روش های تستی کنکور تجربی رو برای شما ...
آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ریاضی(3)، فصل دوم: مثلثات- آقای مهدی امینی راد

فیلم جلسه 2 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ری ...

به فصل دوم میرسیم و با تست شماره 9 بحث مثلثات را شروع میکنیم و با یاداوری کوتاه تا سوال 14 ادامه مید ...
آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ریاضی(3)، فصل سوم: حد- آقای مهدی امینی راد

فیلم جلسه 3 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ری ...

وارد فصل سوم میشویم و با تست شماره 15 بحث حد را شروع میکنم و در  بخش های حد بی نهایت ، حد در بی نهای ...
آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ریاضی(3)، فصل چهارم: مشتق- آقای مهدی امینی راد

فیلم جلسه 4 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ری ...

به فصل چهارم وارد میشویم و با تست شماره 19 به مبحث مشتق میپردازیم که یکی از مهم ترین مباحث در ریاضی ...
آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ریاضی(3)، فصل پنجم: کاربرد مشتق- آقای مهدی امینی راد

فیلم جلسه 5 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ری ...

رسیدیم به فصل پنجم با تست شماره 26 وارد مبحث کاربرد مشتق میشویم که سوالات این بخش شامل موضوع های نقا ...
آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ریاضی(3)، فصل ششم: مقاطع مخروطی- آقای مهدی امینی راد

فیلم جلسه 6 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ری ...

وارد فصل ششم میشویم و با تست شماره 30 وارد مبحث مقاطع مخروطی میشویم و تا سوال 35 ادامه میدهیم به امی ...
آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ریاضی(3)، فصل هفتم: احتمال- آقای مهدی امینی راد

فیلم جلسه 7 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ری ...

وارد فصل هفتم میشیم و با تست شماره 36 مبحث احتمال را شروع میکنیم و تا انتها ادامه میدهیم و تا سوال ش ...
آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ریاضی(3)، آزمون شماره(1) آقای ثابتی

فیلم جلسه 8 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ری ...

بعد از تدریس درس ریاضی 3 حداقل اون قسمت های مربوط به ریاضی 3 دوازدهم، خوب شد که یک جلسه ای الان با ه ...
آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ریاضی(3)، آزمون شماره(2) آقای ثابتی

فیلم جلسه 9 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ری ...

شبیه ساز دوممون رو بچه ها شروع میکنیم. سوال شماره یکش: بازم درست یا نادرست بودن هر عبارت رو میخواد ا ...
آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ریاضی(3)، آزمون شماره(3) آقای ثابتی

فیلم جلسه 10 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ر ...

رسیدیم به آزمون شماره 3، سوال شماره 1 : درستی یا نادرستی عبارت هارو مشخص کنید. الفش اندکی بحث داریم ...