فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 80 - حد و پیوستگی (قسمت دهم)، پیوستگی

این جلسه راجع به پیوستگی صحبت می کنیم، پیوستگی در نقطه رو مطرح می کنیم و تست های متنوعی ازش حل می کنیم،  پیوستگی یک طرفه رو هم در انتهای جلسه بررسی می کنیم.

آرشآرش