فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 71 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت یازدهم)، میدان مغناطیسی حاصل از سیملولۀ حامل جریان

بچه ها تو این جلسه ما میدان مغناطیسی حاصل از سیم لوله حامل جریان رو بررسی خواهیم کرد، اول میگیم سیملوله چی هست، بعد خطوط میدان مغناطیسی رو بررسی می کنیم، در ادامه هم رابطه ای رو برای به دست آوردن میدان مغناطیسی داخل سیملوله مطرح می کنیم و سؤالاتی رو ازش حل خواهیم کرد.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم