فیلم ها شیمی 2

فیلم جلسه 10 - یازدهم - حل تست (قسمت ششم)

مهدی صنیعی طهرانی
مهدی صنیعی طهرانی

شیمی 2

تست 113 الی 134

با حل تست آخر برای شما دوستان تعداد 134 سوال مهم از شیمی حل شد و امیدواریم با مرور بر درسنامه ها و حل مجدد تست ها توسط خودتان آماده برای  شرکت در کنکور شوید و بهترین نتیجه ممکن را کسب کنید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

مدت زمان فیلم: 64.4 دقیقه

با IDM یا ADM و یا wget دانلود کنید.