فیلم ها شیمی 2

فیلم جلسه 9 - یازدهم - حل تست (قسمت پنجم)

مهدی صنیعی طهرانی
مهدی صنیعی طهرانی

شیمی 2

تست 93 الی 112

به سوال 93 میرسیم، که برای حل این تست ها باید به مبحث موازنه مسلط باشیم و بعد به سراغ محاسبه خروجی خواسته شده برویم

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

مدت زمان فیلم: 70.12 دقیقه

با IDM یا ADM و یا wget دانلود کنید.