تعداد ست ها: 413

آیدی عکس تیترفعالنمایشعملیات
663 جزوات زیست شناسی با تدریس جلال موقاری10اصلاح لیست محتواها
659 کارگاه نکته و تست‌ زیست دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری11اصلاح لیست محتواها
658 جزوات ریاضی تجربی با تدریس آقای امینی10اصلاح لیست محتواها
657 همایش حسابان پایه تفتان (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محسن شهریان10اصلاح لیست محتواها
656 فرسنگ نهم راه ابریشم (ریاضیات جامع تجربی) (ویژۀ 24 اسفند تا 22 فروردین 99) محمد صادق ثابتی00اصلاح لیست محتواها
654 جزوات زبان دهم با تدریس آقای علی اکبر عزتی10اصلاح لیست محتواها
652 فرسنگ هشتم راه ابریشم (ریاضیات جامع تجربی) (ویژۀ 3 تا 23 اسفند 98) محمد صادق ثابتی00اصلاح لیست محتواها
650 فرسنگ هفتم راه ابریشم (ریاضیات جامع تجربی) (ویژۀ 12 بهمن تا 2 اسفند 98) محمد صادق ثابتی00اصلاح لیست محتواها
648 فرسنگ ششم راه ابریشم (ریاضیات جامع تجربی) (ویژۀ 28 دی تا 11 بهمن 98) محمد صادق ثابتی10اصلاح لیست محتواها
646 فرسنگ پنجم راه ابریشم (ریاضیات جامع تجربی) (ویژۀ 23 آذر تا 27 دی 98) محمد صادق ثابتی10اصلاح لیست محتواها