عکس محصول جمع بندی حسابان1  و ریاضی پایه(دهم و یازدهم) - همایش جمع بندی تفتان  1401| آلا

ویژگی های محصول جمع بندی حسابان1 و ریاضی پایه(دهم و یازدهم) - همایش جمع بندی تفتان 1401| آلا

ویژه:
00-01
رشته:
ریاضی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
مرتضی منصوری
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
سال تولید: 00-01
زمان دریافت: ۲۱ اسفند
مدت زمان: 17 ساعت
رشته: ریاضی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: مرتضی منصوری