عکس محصول گام به گام شیمی دوازدهم

ویژگی های محصول گام به گام شیمی دوازدهم

سال تولید:
99-00
رشته:
ریاضی، تجربی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
حامد پویان نظر
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم
34,000 تومان
سال تولید: 99-00
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 6 ساعت
رشته:
ریاضی
تجربی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: حامد پویان نظر

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

با توجه به اینکه امتحانات سال دوازدهم به صورت هماهنگ کشوری برگزار می شود متن کتاب درسی و تمارین آن بسیار پر اهمیت میگردد.
به طوری که با بررسی چند نمونه امتحان نهایی به راحتی میتوان متوجه شد که حداقل 80 درصد سوالات امتحان مربوط به سوالات داخل کتاب اعم از خود را بیازمایید، باهم بیندیشیم، کاوش کنید، پیوند با زندگی و تمارین دوره ای می باشد.
همین دلیل ما را بر آن داشت که با حل این سوالات و بررسی نکات داخل آن در این مقطع زمانی کمکی برای دانش آموز باشیم و بتوانیم با بررسی و حل این سوالات آن را برای امتحانات نهایی آشنا سازیم و روند پاسخ دهی به سوالات را به صورت تشریحی نیز فرا بگیریم تا با کسب نمره بالا خود را برای مراحل دیگر آماده سازیم.
34,000 تومان