عکس محصول همایش آرش جمع بندی فیزیک کنکور

ویژگی های محصول همایش آرش جمع بندی فیزیک کنکور

سال تولید:
99-00
رشته:
ریاضی، تجربی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
پیمان طلوعی
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
490,000 تومان
سال تولید: 99-00
زمان دریافت: پیش فروش
مدت زمان: 50 ساعت
رشته:
ریاضی
تجربی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: پیمان طلوعی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

جمع بندی فیزیک کنکور

با سلام 

در این همایش 290 تست حل خواهد شد به همراه درسنامه های مجزا و نکات طلایی و خلاقانه در حل سریع تر تست ها 

تست های این مجموعه شامل 4 نوع تست می باشد 

1-گلچینی از بهترین تست های سراسری سالیان اخیر چه در داخل و چه در خارج از کشور که احنمال طرح دوباره دارند

2-مهمترین تمرینات کتاب درسی سه سال چه در انتهای فصل و چه در متن درس در قالب تست مطرح شده اند که مد نظر طراحان کنکور است 

3-تست های احتمالی کنکور 1400 از نظر دبیر 

4-حل 4 کنکور سراسری داخل و خارج سال 99 رشته های ریاضی و تجربی 

*مهمترین ویژگی این همایش پوشش کامل مطالب کتاب های درسی این 3 سالو همچنین ارایه خلاقیت های سریع تست زنی که برای اولین بار خواهید دید.

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

1400/4/6 14:16:44
کنکور 99

تحلیل تست های فیزیک کنکور سراسری خارج 99 رشته ریاضی

1400/4/6 14:16:14
کنکور 99

تحلیل تست های فیزیک کنکور سراسری خارج 99 رشته تجربی

1400/4/6 14:15:40
کنکور 99

تحلیل تست های فیزیک کنکور سراسری داخل 99 رشته ریاضی

1400/4/6 14:15:23
کنکور 99

تحلیل تست های فیزیک کنکور سراسری داخل 99 رشته تجربی، به طور کامل منتشر شد

1400/4/6 14:14:23
فیزیک هسته ای

ویدئوهای ایستگاه درس و نکته و تحلیل تست های جمع‌بندی فصل ششم فیزیک دوازدهم (فیزیک هسته ای)، به طور کامل در 2 جلسه منتشر شد

1400/4/6 14:13:50
فیزیک اتمی

ویدئوهای ایستگاه درس و نکته و تحلیل تست های جمع‌بندی فصل پنجم فیزیک دوازدهم (فیزیک اتمی)، به طور کامل در ۶ جلسه منتشر شد

1400/3/26 13:13:59
برهم‌کنش امواج

ویدئوهای ایستگاه درس و نکته و تحلیل تست های جمع‌بندی فصل چهارم فیزیک دوازدهم (برهم‌کنش امواج)، به طور کامل در ۶ جلسه منتشر شد

1400/3/26 13:12:04
نوسان و موج

ویدئوهای ایستگاه درس و نکته و تحلیل تست های جمع‌بندی فصل سوم فیزیک دوازدهم (نوسان و موج )، به طور کامل در 9 جلسه منتشر شد

1400/3/18 18:07:20
دینامیک

ویدئوهای ایستگاه درس و نکته و تحلیل  تست‌های جمع‌بندی فصل دوم فیزیک دوازدهم (دینامیک)، در ۱۰ جلسه منتشر شد.

1400/3/18 18:03:38
حرکت شناسی

ویدئوهای ایستگاه درس و نکته و تحلیل تست های جمع‌بندی فصل اول فیزیک دوازدهم (حرکت شناسی)، به طور کامل در 9 جلسه منتشر شد.

1400/3/13 21:59:59
القای الکترومغناطیس

ویدئوهای ایستگاه درس و نکته و تحلیل تست های جمع‌بندی فصل چهارم فیزیک یازدهم (الفای الکترومغناطیس)، به طور کامل در ۵ جلسه منتشر شد


1400/3/13 21:59:20
مغناطیس

ویدئوهای ایستگاه درس و نکته و تحلیل تست های جمع‌بندی فصل سوم فیزیک یازدهم (مغناطیس)، به طور کامل در ۵ جلسه منتشر شد


1400/3/8 14:38:22
الکتریسیته جاری

ویدئوهای ایستگاه درس و نکته و تحلیل تست های جمع‌بندی فصل دوم فیزیک یازدهم (الکتریسیته جاری)، به طور کامل در ۷ جلسه منتشر شد


1400/2/30 11:59:19
الکتریسیته ساکن

ویدئوهای ایستگاه درس و نکته و تحلیل تست های جمع‌بندی فصل اول فیزیک یازدهم (الکتریسیته ساکن)، به طور کامل در 9 جلسه منتشر شد

1400/2/26 14:02:31
ترمودینامیک

ویدئوهای ایستگاه درس و نکته و تحلیل تست های جمع‌بندی فصل پنجم فیزیک دهم (ترمودینامیک)، به طور کامل در 5 جلسه منتشر شد

1400/2/22 23:11:32
دما و گرما

ویدئوهای ایستگاه درس و نکته و تحلیل تست های جمع‌بندی فصل چهارم فیزیک دهم (دما و گرما)، به طور کامل در ۶ جلسه منتشر شد

1400/2/22 23:09:30
فشار

ویدئوهای ایستگاه درس و نکته و تحلیل تست های جمع بندی مبحث (فشار) از فصل سوم فیزیک دهم، به طور کامل در ۴ جلسه منتشر شد.

1400/2/21 14:45:01
کار و انرژی

ویدئوهای ایستگاه درس و نکته و تحلیل تست های جمع بندی فصل دوم فیزیک دهم(کار و انرژی)، به طور کامل منتشر شد

1400/2/21 14:44:13
کمیت و اندازه گیری

ویدئوهای ایستگاه درس و نکته و تحلیل تست های جمع بندی فصل اول فیزیک دهم(کمیت و اندازه گیری)، به طور کامل منتشر شد

1400/2/21 14:42:36
جزوه جمع بندی دهم

جزوه جمع بندی دهم به طور کامل منتشر شد

490,000 تومان