عکس محصول تفتان زیست شناسی 1 و 2

ویژگی های محصول تفتان زیست شناسی 1 و 2

سال تولید:
99-00
رشته:
تجربی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
احسان اسدی
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
189,000 تومان
سال تولید: 99-00
زمان دریافت: 30 اسفند
مدت زمان: در حال تولید
رشته: تجربی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: احسان اسدی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

در همایش تفتان، هر 16 فصل زیست شناسی دهم و یازدهم  به صورت کامل پوشش داده خواهد شد. در این مجموعه تورقی سریع بر متن کتاب درسی همراه با بیان نکات فوق العاده ناب و ترکیبی خواهیم داشت که دانش آموزان را با لایه ای عمیق از متن کتاب درسی زیست شناسی آشنا خواهد کرد. همچنین حدود 320 تست با پوشش دهی کامل مطالب را برای شما تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. 

189,000 تومان