عکس محصول تفتان جمع بندی زیست شناسی 1 و 2

ویژگی های محصول تفتان جمع بندی زیست شناسی 1 و 2

ویژه:
99-00
رشته:
تجربی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
احسان اسدی
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
سال تولید: 99-00
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 27 ساعت
رشته: تجربی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: احسان اسدی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

جمع بندی زیست شناسی پایه

در همایش تفتان، هر 16 فصل زیست شناسی دهم و یازدهم  به صورت کامل پوشش داده خواهد شد. در این مجموعه تورقی سریع بر متن کتاب درسی همراه با بیان نکات فوق العاده ناب و ترکیبی خواهیم داشت که دانش آموزان را با لایه ای عمیق از متن کتاب درسی زیست شناسی آشنا خواهد کرد. همچنین حدود 320 تست با پوشش دهی کامل مطالب را برای شما تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.